Dự án Khu dân cư Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) do chủ đầu tư QISC xây dựng tại trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê thuộc xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi. Đây là dự án có vị trí lựng tựa Sơn mặt hướng Thủy đẹp nhất tại Quảng Ngãi vào thời điểm hiện tại. Liên hệ tư vấn và nhận hồ sơ dự án ngay hôm nay!  Email: mytramykhe@gmail.com